ddd dsfdf

Regim de activitate

Regimul de activitate al liceului pentru

anul de studii 2015-2016

1.Liceul va activa într-un schimb. Lecțiile se vor începe la ora 8.30

Începînd cu ora 15.00 se vor desfțșura activitățile extracurriculare, inclusiv și orele opționale.

2.Învățătorii, profesorii se prezintă la serviciu cu 20 min. înainte se sunet.

3.Cadrele didactice vor face de serviciu conform graficului și în timpul pauzelor sînt obligați să se afle împreună cu elevii;

4.Învățătorii și profesorii sînt obligați să urmărească avizele privitor la procesul educațional și să îndeplinească însărcinările conform terminului indicat.

5.Ziua de vineri este considerată Ziua Sanitară și în scopul asigurării unui grad sanitar normal de activitate, fiecare clasă efectuiază curățenie generală în încăperea de care este responsabil.

Echipa managerială în anul de studii 2015-2016

Nr.

Numele, prenumele

Funcția

Studiile

Gradul didactic, managerial

Vechimea în muncă

1.

Casian Ludmila

Director

Superioare

g/d întîi

12 ani-manager

30 ani profesor

2.

Pogurska Olena

Director-adjunct

Superioare

g/d doi

2 ani-manager

9 ani- profesor

3.

Purcaci Tatiana

Director educativ

Superioare

g/d doi

1 an manager

ani-profesor