ddd dsfdf

Plan lunar de activitate

 

Planul  de activitate

al  IP  LT   Hyperion  Gura Galbenei   pentru luna     aprilie 2017

 

Nr.           A c t i v i t ă ţ i  Termen Locul des. Responsabil
                                                       I.Activități   organizatorice

 

1.

2.

3.

Ședința  Consiliului de Administrație

Ședința de debrifare a activităților

Ședințe ale comisiilor metodice

27.04

04.04.

d/p

Liceu

Liceu

liceu

Răzmeriță V.

Echipa man.

Șefii .CM

II.Activitatea managerială de verificare, informare și analiză a procesului  educațional

 

1.

2.

 

3.

4.

Inspecție  frontală:Disciplina de limba engleză

Monitorizarea implimentării metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire, sesiunea 2017

Monitorizarea problemelor de școlarizare și abandon școlar

Probă de evaluare

Fizica ,clasa a IX-a (Direcția liceului)

Pe parcursul lunii

 

 

Liceu Echipa

Managerială

 

 

 

 

III.Activități  instructiv-metodice  ale cadrelor didactice

 

 

1.

2.

3.

 

4.

5.

6.

7.

Seminare  metodice raionale:

Seminar  de lucru cu directorii de școli

Atelier de lucru cu directorii educativi

Seminar cu învățătorii ce au copii cu CES pentru susținerea examenelor, sesiunea 2017

Seminar teoretico-practic cu profesorii de geografie

Olimpiada raională la educația fizică

Olimpiada raională la științe (clasa a VII-IX-a)

Atelier de lucru cu bibliotecarii școlari

 

27.04

28.04.

19.04

 

06.04

01.04

18.04

11.04

 

 

DÎG

CRCCA

DÎG

 

Lipoveni

Selemet

DÎG

I. Creangă

 

Casian L.

Purcaci T-na

Ciobanu Ev.

 

Ciudin  V-nica

Prof.de ed.fiz.

Ciudin  V-nica

Olărescu V.

                                                                 IV.Activități de masă  

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

9.

Decada  claselor primare

Ziua  Drapelului de Stat

Festivalul jubiliar al CRCCA

Bilunarul ecologic

Festivalul raional Parada Florilor

Crosul de primăvară

Săptămâna   literaturii pentru copii

Formare  faza IV pentru Consiliile elevilor și coordonatorii adulți

Serata  Miss și Mister Liceu-2017

03-14.04

27.04

21.04

Pe p/l

30.04

22.04

03-10.04

20.04.

 

28.04

Liceu

Liceu

Casa de ct.

Liceu

Cimișlia

Lipoveni

Liceu

I.Creangă

 

Liceu

Olărescu T.

Purcaci T-na

Casian L.

Echipa man.

Purcaci T-na

Prof.ed/fiz.

Olărescu  V-na

Purcaci T-na

 

Dir.educativ

 

Director:                           Casian  Ludmila