ddd dsfdf

Rețeaua școlară

Situația  demografică  din localitate este în scădere,  fluxul migrației este foarte sporit, astfel în anul școlar 2014-2015  din cei 31 de elevi care au fost exmatriculați 21 au plecat peste hotare.

Tendința  de mișcare a numărului de elevi s-a răsfrîns   asupra raportului per elev/ cadru didactic, care în ultimii ani a devenit relativ  redus: Astfel  raportul elev- cadru didactic la ciclul primar constituie 9/24,   iar la ciclul gimnazial și liceal   31/11 elevi.

În ultimii ani se observă o descreștere evidentă a numărului de absolvenți ai treptei gimnaziale  înmatriculați în liceu, care se răsfrînge asupra completării  claselor de liceu  în conformitate cu Regulamentul de admitere în vigoare.

Ponderea cadrelor didactice calificate  în învățămîntul primar  din instituție constituie  100%, în învățămîntul gimnazial și liceal – 85%. Cu regret cadrele didactice  debutante din instituție  nu doresc să se rețină în sistem  mai mult de trei ani, doi dintre cei  cinci  angajați  conform  repartizărilor au abandonat  deja  sistemul.

Numărul  redus de profesori cu grade didactice înîi și nici unul superior se răsfrînge  negativ  asupra  calității instruirii. Din numărul total de cadre didacte  8  sînt de vîrstă pensionară, ceea ce constituie  22% din numărul total de cadre didactice.