ddd dsfdf

Director Curiculum Vitae

 

Curriculum  vitae

  Informații  personale
  Nume,prenume: Casian Ludmila

Adresa: , str.Pușkin, 37, Satul Gura  Galbenei, raionul Cimișlia

Telefon : dom.024146008, email ludmilacasian@rambler.ru

Cetățenia: Republica  Moldova

Starea  civilă: căsătorită

Copii: 1  copil

STUDII ȘI CURSURI DE SPECIALITATE
  Universitatea  de  Stat din Moldova,

Localitatea: or. Chișinău

Facultatea de  litere,

Specializarea: Limba și literatura română, absolvit în anul 1994,

diplomă seria E nr.009608

Cursuri  de  formare  continuă:

Limba  și  literatura română  13.02-11.03  2016 Institutul de Formare Continuă

Management educațional     25.11.-13.12.2013 IȘE

Grad  didactic  întîi

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
   

Funcția: Educator , grădinița  de  copii din s. Gura  Galbenei (1985-1994)

Funcția: Profesor de  limba  și literatură  română   (1994-2013) în LT Hyperion, Gura

Galbenei, Cimișlia

Funcția:    Director educativ 1997-2010  )   LT Hyperion, Gura  Galbenei.

 

Director adjunct pe instruire (2010-2013)   LT Hyperion, Gura  Galbenei.

Directorul liceului (01.09.2013 ales  prin comcurs ord. ME nr.09-p  din

21.01.2014  pînă  în present)

ABILITĂȚI
  Domeniu: Psihopedagogic

Descriere: Organizarea  și  desfășurarea activităților cu  elevii, cadrele  didactice,  părinții prin aplicarea  unui  management  democratic

Domeniu: Internet

Descriere:știu bine să navighez , am o bază de date structurată în funcție de domeniu (personal, activități,proiectări, organizare, foto, programe etc)

Domeniu: Participarea în  proiecte

Descriere: ProDidacica- Pentru o mai bună administrare și resposabilizare în școală, realizat în parteneriat cu Centrul educațional 2000+,București în perioada octombrie 2006-septembrie 2008;

Colaborarea  cu CIDC în cadrul proiectului Sprijin pentru elevi și părinți afectați de migrație – 2009-2011

Coordonatorul proiectului  Renovarea blocurilor sanitare în liceu, 2010-2011;

Cursuri  Școlii de Vară Istoria de lîngă noi în cadrul proiectului Veșnicia satului în online;  (23-27 august 2015 România)

participare    în   cadrul    Programului  Pestalozzi (11-13 mai  2015, Chisinău)

-Proiectul  Internațional Implimentarea standardelor  de calitate a instituților de învîțămînt primar, gimnazial și liceal  din Republica Moldova din perspectiva școlii prietenoase  copilului  (19-21 octombrie  2015)

 

LIMBI CUNOSCUTE
  Limba maternă: română

Limba:rusă

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE
  Puncte forte: creativitate, capacitatea  de  lucru în condiții de  stres, îmi place să învăț pentru a fi în permanent la curent cu noutățile, abilități de comunicare și colaborare  în  echipă, stabilirea relațiilor  de  parteneriat .