ddd dsfdf

Catedre metodice

 

CATEDRA limbi straine

img_1896 img_1872 img_1975 img_1969 img_1953 img_1947 img_1940 img_1919 img_1893 img_1881 img_1872

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT GENERAL CIMIȘLIA
IP LICEUL TEORETIC HYPERION GURA GALBENEI

S E M I N A R
teoretico-practic cu profesorii de limbi străine
Eficiența utilizării tehnologiilor informaționale pentru dezvoltarea competenței de comunicare într-o limbă străină
MOTTO: Să construim punți prin comunicare și să clădim pacea prin înțelegere, să punem azi bazele viitorului zilei de mîine.
Obiectivele seminarului:
 Dezvoltarea capacităților de comunicare într-o limbă străină , de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale și scrise;

 Conștientizarea importanței utilizării tehnologiilor informaționale pentru dezvoltarea competenței de comunicare într-o limbă străină.

Moderatori: Stan Galina, Specialist Principal DÎG
Casian Ludmila ,directorul LT Hyperion Gura Galbenei
19 octombrie 2016
Agenda seminarului

Timpul Activitatea Locul desfășurării Responsabil
8.45 -9.15 Sosirea participanților
Familiarizarea cu agenda seminarului Sala de prezentări Stan Galina
Echipa managerială
9.25-10.10 Ore publice:
Limba engleză, clasa XII-a
The Significance of culture

Limba franceză în clasa a II-a
Test d’ evaluation (oral et écrit) Etajul III
Blocul A, cab.31

Etajul I
Blocul A, cab.15 Perciun Zinaida,
profesoară de limba engleză, grad didactic întîi

Ciudin Victoria,
Profesoară de limba franceză
10.25-11.10 Activitate extradidactică
în cadrul comisiei metodice Limbă și comunicare, secțiunea
limbi străine :
ERUDIT CAFE Sala de festivități Rotaru Angelina, șefa secției metodice
Profesorii de limbi străine
11.25-12.00 Activitate practică:
Utilizarea tehnologiilor informaționale în cadrul orelor de limbi străine
Debrifarea activităților desfășurate în cadrul seminarului Sala de prezentări Echipa
managerială