ddd dsfdf

Pașaportul instituției

Satul Gura Galbenei este o localitate în raionul Cimișlia situată la latitudinea 46.6980, longitudinea 28.7058 și altitudinea de 103 metri fața de nivelul mării. Aceasta localitate este în  administrarea  orașului Cimişlia. Conform recensamîntului din anul 2004 populația  este de 5 283  locuitori. Distanța directă pîna în or. Cimişlia este de 19 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 50 km.

Școala   medie  din Gura Galbenei  a fost  reorganizată în liceu , conform ordinului ME  nr.368  din 29 iulie 2004. Suprafața  totală a instituție constituie 4920 metri patrați . Elevii  își  desfășoară  activitate  în 40 de săli de clasă.  Începînd cu 1 septembrie 2014, instituția a primit statutul de școală de circumscripție.    Din școlile  arondate , din satele Mereni, Ivanovca Nouă, Albina, Fetița , situate  la o distanță de 7 km  zilnic cu două unități de transport se deplasează aproape o sută de elevi. Toți elevii din instituție studiază în limba română.

Pămîntul străvechi  are o istorie  multiseculară, tradiții străvechi, ce  vin  din  negura vremii.  Ele  sînt  o  dovadă a  faptului, că noi  constituim un  popor , un etnos,  care  și-a  lăsat de a  lungul veacurilor  amprenta semnificativă  în  cartea civilizațiilor  umane.

 

Localitatea  Gura   Galbenei este o parte  a  pămîntului  moldav,  și  își deapănă  istoria din cele  mai  vechi  timpuri, moștenită  din  generație  în  generație.

 • 1847 – deschiderea primei școli primare  din  localitate pe  lîngă  biserica  ”Sfîntul  Gheorghe” ;
 • 1858 – o parte  din   școli  au  ieșit de  sub  conducerea și administrarea  locală  a  preoților,  fiind  înființate  școli primare  ministeriale;
 • Aproximativ la 1860 în    sat  funcționează o școală primară pe  lîngă  biserica ”Sîntul  Gheorghe”, care  la  1900 a  fost  transformată în  școală primară ministerială.
 • 1884 – prin legea de  la 13  iunie  în  Basarabia  a  început o  nouă  etapă în învățămîntul bisericesc.
 • 1897- în localitate  este deschisă a  doua  școală primară  pe  lîngă biserica  ”Adormirea  Maicii  Domnului”. Toți doritorii puteau  frecventa această  școală.
 • 1907 – npredarea în limba  română a fost  scoasă din toate  școlile  publice  din  Basarabia;
 • 1921 – în Gura Galbenei, unicul sat  din  sudul  Basarabiei unde  funcționau  două  școli primare.
 • 1943 – s-a deschis a  treia  școală  primară,  pe  lîngă  această  școală  funcționa casa  evreiască  de  rugăciuni,  unde  se  citeau următoarele  discipline: religia, artimetica și  muzica  pentru  toți  doritorii;
 • 1945 – în toate școlile  primare din  localitate  învățau circa  700 copii;
 • 1946-1947 – au rămas foarte   mulți  copii orfani și-n  legătură  cu  acest  fapt în  localitate,  printr-o  hotărîre la  n ivel  de raion a  fost  deschisă  o  școală – internat.  Școala a  fost  deschisă  în  una  din  casele  condamnatului Blonschii.  Ea  funcționează din 1947 pînă în  anul 1957.
 • 1956- funcționează o școală  mixtă pentru   maturi în  scopul lichidării analfabetismului.  Mai  tîrziu  această  problemă se  rezolvă  în cadrul  școlii    Tot în  acest  an școlile primare au  fost reorganizate în  școala  de  opt  de  ani și  în  școala  medie.
 • 1958 – majoritatea școlilor trec sub  conducerea și administrarea  generală a  La  momentul dat în  localitate  funcționau  două  școli: una  de  opt  ani și  alta medie  cu  predare în  limba  rusă.
 • 1962 – în școala medie  studiază 640  de  copii, procesul educațional  era  organizat  în  două  schimburi deoarece  numărul elevilor  era mai   mare decît  numărul   de  Școala  medie este  plasată  în  centrul  satului,  iar  școala  de  opt  ani (300 elevi) în  partea  din  jos  a  satului
 • 1986 – școala medie trece  în  clădirea nou  construită pentru 1220    Școala  de opt  ani  rămîne numai  ca  școală  primară.
 • 2004 – școala s-a reorganizat în Liceul Teoretic  Nr 368 din 29 iulie 2004.
 • 2007 – prima  promoție  liceală, 41  de  absolvenți  au  primit  diplome  de  BAC,  din  ei  37  –  își  fac studiile în  instituțiile superioare de  învățămînt  din  Moldova și de  peste  Un  an  semnificativ  pentru  școala din satul  Gura  Galbenei – 50  de ani  de  la întemeirea  școlii medii din  sat și  160  de  ani  de  la  deschiderea  primei  școli primare în   localitate.
 • 2008 – reparații capitală a acoperișului clădirii, ceea ce  a  dus  la  îmbunătățirea condiților  de  lucru .
 • 2013 – reparația capitală a  sălii de  festivități,  schimbarea  mobilierului  în  toate
 • 2014 – schimbarea 35% de
 • 2015 – reparație capitală în  blocul  alimentar  și  schimbarea  podelei  în  sala  de