ddd dsfdf

Programul de granturi mici pentru tinerii din Ialoveni, runda a XII-a

126Fondul pentru Tineri Ialoveni anunţă lansarea celei de a XII-a rundă a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Reamintim că Programul de granturi mici este destinat grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi consiliilor locale de tineret din localităţile raionului Ialoveni şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

Proiectele propuse în această rundă trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ialoveni şi vor avea ca scop participarea tinerilor la viaţa civică; participarea tinerilor la educaţie, instruire şi informare; participarea culturală a tinerilor; participarea tinerilor la procesul decizional local.

Pentru a aplica la această rundă de finanţare a programului, trebuie de întreprins următorii paşi:
1. Formaţi un grup de iniţiativă din cel puţin 3 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 24 ani.
2. Descărcaţi formularul de aplicare de pe site-ul www.fondultinerilor.md. Tot aici găsiţi Ghidul solicitantului de finanţare pentru a afla mai multe despre concurs şi criteriile de eligibilitate.
3. Completaţi formularul de aplicare împreună cu membrii grupului/consiliului local de tineret.
4. Trimiteţi formularul de aplicare pînă la 10 martie 2016 la adresa pgm@fondultinerilor.md sau la sediul Consiliului Raional Ialoveni (or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, et. 2, Anticamera).

Fondul pentru Tineri poate oferi finanţări cu valoare maximă de 7 mii lei pentru un proiect. Perioada de implementare a proiectelor va fi de maxim 2,5 luni. Data preconizată de începere a proiectelor este 25 martie 2016, iar data finisării proiectului nu trebuie să depăşească 15 iunie 2016. Proiectele propuse trebuie să fie realiste privind perioada în care urmează să fie realizate (primăvara – vara). Pentru mai multe informaţii contactează-ne prin telefon la tel. 0 268 95146 sau email pgm@fondultinerilor.md.

DESCARCĂ
Formularul de aplicare

CONSULTĂ
Ghidul solicitantului de finanţare

Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare includ, dar nu se limitează la următoarele:
– organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;
– desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor;
– concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, Origami, desen pe asfalt, graffitti, etc.) sau sportive;
– caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.;
– proiecţie de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu dizabilităţi;
– vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret;
– discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde cu participarea tinerilor;
– elaborarea blogurilor şi paginilor web pentru tineri;
– mese rotunde, conferinţe, simpozioane cu participarea tinerilor;
– seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;
– constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie.
Exemplele de activităţi menţionate mai sus sunt doar ilustrative. Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte. Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate şi vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic.

Cheltuielile eligibile includ:
1. Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex.: formator, amenajarea sălii, arenda sălii şi a aparatajului, premii, pauze de cafea, etc.);
2. Cheltuieli de deplasare (ex.: arenda autobuz, microbuz, combustibil, etc.);
3. Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (ex.: rechizite de birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.);
4. Cheltuieli care se referă la achiziţii de echipament şi utilaj, mobilier, materiale de construcţie şi alte bunuri de valoare mare (cu condiţia că Fondul pentru Tineri Ialoveni va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse). Valoarea acestei categorii de cheltuieli nu poate fi mai mare decît 70% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri Ialoveni.

Membrii grupurilor de iniţiativă şi ai Consiliilor Locale de Tineret implicaţi în procesul de realizare a proiectelor, vor obţine după perioada de raportare un certificat care va confirma perioada de voluntariat, sarcinile îndeplinite şi competenţele obţinute pe parcursul implementării proiectului finanţat din resursele Fondului pentru Tineri Ialoveni.

CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANŢARE

Nr. Etapa Perioada
1. Primirea aplicaţiilor 10 februarie – 10 martie 2016
2. Procesul de selectare (preselecţie, interviuri, selecţie finală) 11 – 21 martie 2016
3. Interviuri cu aplicanţii 17 – 18 martie 2016
4. Anunţarea proiectelor selectate 21 martie 2016
5. Atelier de instruire cu beneficiarii finanţării 24 martie 2016
6. Semnarea Acordurilor de colaborare 24 martie 2016
7. Implementarea şi monitorizarea proiectelor 25 martie – 15 iunie 2016
8. Şedinţa de coordonare/raportare intermediară 21 aprilie 2016
9. Raportarea narativă şi financiară 16 – 30 iunie 2016
10. Gala Bunelor Practici 23 iunie 2016

Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni şi suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi vă urăm mult succes!

– See more at: http://www.civic.md/grants/31358-programul-de-granturi-mici-pentru-tinerii-din-ialoveni-runda-a-xii-a.html#sthash.g9dsE2aL.dpuf