ddd dsfdf


Mesajul Directorului 

   Învăţământul din Republica Moldova, societatea  națională traversează schimbări care impulsionează esenţial toate domeniile. Şi învăţământul, şi societatea sunt influenţate de ideea schimbării, idee dominantă în lumea contemporană. Conform concepţiei învăţământului, sistemul educaţional din republică este consolidat pe principii de importanţă naţională, care revendică revigorarea şi perpetuarea continuă a naţiunii. De asemenea, Codul Educației stipulează ca ideal al şcolii dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea unei personalităţi autonome şi creative. Instituţia noastră pregăteşte tineri   predispuși la schimbare, dornici de a cunoaște și de a se integra   cu placere în lumea cărții! Ca dascăli, suntem chemaţi să educăm tânăra generaţie, promovând încrederea şi respectul faţă de personalitatea fiecărui elev. Realizăm cu toţii că lumea în care trăim este o lume a inovaţiei şi accelerării şi tot ce are atribuţie la om se produce în sfera valorilor. Singura opţiune de salvare a identităţii este conservarea acelor valori morale sacre care definesc condiţia umană. În acest context, corpul profesoral în ansamblu este conştient că educaţia eficientă cuprinde în câmpul său de preocupări promovarea valorilor. Noi tindem să le formăm tinerilor o conduită civică bazată pe cunoaşterea regulilor vieţii sociale, să îi încurajăm în practicarea unui comportament activ, responsabil, tolerant şi de respect faţă de sine şi de alţii, liber şi deschis spre alte culturi. Aspiraţiile noastre sunt orientate şi spre a le cultiva elevilor hărnicia, stăpânirea de sine, spiritul de abnegaţie, ajutorul reciproc, cinstea, punctualitatea, dreptatea socială – valori şi principii fundamentale în patrimoniul nostru cultural.

Ultimile știri

Acțiune de salubrizare

copiii și protecția datelor

consiliul elevilor

Programul de granturi mici pentru tinerii din Ialoveni, runda a XII-a

Fondul pentru Tineri Ialoveni anunţă lansarea celei de a XII-a rundă a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Reamintim că Programul de granturi mici este destinat grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi consiliilor locale de tineret din localităţile raionului Ialoveni şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la […]

Absolventii Liceului Teoretic ‘Hyperion” Gura Galbenei